www.poolstation.nl

weblog 2016


 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

 
[vorige] [volgende]

Nieuw roofdier

5 juni 2016

Vandaag zagen we voor de eerste keer dat er een nieuw roofdier op het broedeiland komt. Het is een rendier! Meestal is er in de zomer wel een rendier die daar graast (soms zelfs drie). Ze kunnen 's zomers komen aanzwemmen, dat hebben we ook wel een keer gezien. Maar meestal komen ze 's winters over het ijs en raken opgesloten als het ijs smelt. Als gevolg van het grazende rendier kleurt de toendra er dit jaar nauwelijks paars van de bloeiende Saxifraga oppositifolia. Maar dit jaar deed het rendier iets bijzonders. Voor de eerste keer zagen we de grazer eieren eten van de eidereend.
Het rendier was ongeveer 30 meter van ons vandaan, toen we plotseling de eider van het nest zagen vliegen. Het rendier haalde (nogmaals?) met de voorpoot door het nest en een ei rolde er ver uit en twee anderen bleven op de rand liggen. Die twee eieren werden opgegeten.


Hier links een detail van de foto op volle grootte.
Ik wist dat rendieren soms eieren aten. Rocky Rockwell had me dat verteld over de sneeuwqganskolonie in La Pérouse Bay. Toen daar een kudde rendieren doorheen liep, waren veel eieren verdwenen. Alleen de embryo's lagen nog in het nest. Op de foto hieronder kun je ook twee embryo's herkennen van ongeveer 10 dagen oud.
Later die dag zagen we het nogmaals gebeuren van grotere afstand. De gevolgen zijn duidelijk. Er zijn veel minder eidereendnesten op het eiland dan normaal. De brandganzen doen het wel goed. Die blijken in staat het rendier van hun nest te verjagen. We zagen een mannelijke gans op een rendier afrennen, dat daardoor een paar passen versnelde en weghobbelde. Later zagen we ook een felle interactie waarbij een gans opsprong naar het hoofd van het rendier en het rendier van schrik op de achterpoten ging staan.

rendierfoto's van Danny Hitchcock [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]
click for english language
[vorige] [huidige] [volgende] [overzicht]
20160604, 08:07 20160605, 18:00 20160602, 11:56 alle verslagjes met kleine foto's
Nooit meer slapen nieuw roofdier walvisvaarder

Deze pagina heeft de volgende sleutelwoorden meegekregen: [rendier]  [nesten controleren]  Je kunt op een sleutelwoord klikken voor pagina's over hetzelfde thema.